Uthus/lager

Disponibelt bygg helt i vannkanten mot Vansjø. Fremtidig energisentral med varmepumpe som henter varme fra kollektorslang fra Vansjø.