Snekkerbua


I det som tidligere var snekkerbua, har vi innredet 2 rom til hhv stedets høner og 2 geiter. Her lagres også årer og vester i tilknytning til utleie av kanoer og kajakker. 

Snekkerbua ligger for seg selv i naturcampen. Fungerte tidligere som nettopp snekkerbu, og benyttes nå til geitefjøs og hønsehus.

Geitene har eget inngjeredet området på ca 5 mål å boltre seg på. 

Wenche og Anne trives i sitt nye hjem. Høy og kraftfór står på menyen vinterstid. Om sommeren pleier og vedlikholder de skogen langs vannet.