Kabel TV og sambandsbu

Hus for kabel-tv og sambanssentral. Sentral for TV er montert 2014 og distribuerer 10 kanaler til samtlige rom. Intern infokanal.