BYGGENE

Samtlige bygg er godt vedlikehold og modernisert de seneste årene. Det er høyhastighet fiberforbindelse mellom flere bygg og kabel-tv fra eget fellesanlegg. Hovedbygg og kaserna har eget vannbårent varmesystem med biovarme og varmepumpe. Hovedbygget har kjøling av ventilasjonsluft sommerstid. Fra tiden med millitærnektere ble det ikke spart på malingen, så byggene holder en meget god standard tatt alerederen på ekelte av byggene i betrakning.

Eiendommen ligger sentralt plassert med kort avstand til det meste, MIDT I SMØRØYET med mindre enn en time til Oslo.

Klikk på de enkelte byggene nedenfor for å utforske de nærmere.