BRUKSOMRÅDER

Eiendommen huset tidligere Siviltjenesten i Sør-Norge og var eid av Justisdepartementet. I forbindelse med en større modernisering av anlegget i begynnelse av 2000 ble det bygget et eget kurssenter i administrajsonsbygget og en bolig ble omdannet til undervisningsbygg. Stedet ble solgt i 2012 og fikk da private eiere. I perioden 2014 til 2017 har mye av bygningsmassen vært gjenstand for betydelig påkostning og modernisering. Den usjenerte beliggenheten åpner for en rekke bruksmuligheter, forent med skjønn natur.

Mulige bruksområder er hotell, folkehøyskole, internatskole, konferansesenter eller forsamlingssted for større organisasjoner. Eiendommen er også godt egnet til boligformål eller annen småhusbebyggelse

Eiendommen ligger usjenert til på Dillingøy kun 10 minutter i fra E6 Mosseporten. Eiendommen ligger i uregulert område avsatt til offentlig og privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. Eiendommen har i perioden 2014 til 2016 blitt benyttet som hotell.

Hovedbygget har 22 rom med eget bad. 3 av rommene tilfredstiller kravene til universell utforming. Det foreligger ikke brukstillatelse på bygget, men det vil trolig godkjennes som internat e.l. uten større påkostninger. Bygget er betydelig påkostet og modernisert i perioden 2014 til 2017. 

Undervisningbygget huser inntil 70 personer. I klasseromsoppsett som vist på bilde inntil 44 personer. Lyse og tivelige lokaler med moderne utstyr. Avansert lyskontroll og motoriserte persienner. Fullt utstyrt med både lyd og bilde. 

I hovebyggets 2.etg finnes eget kurssenter med 4 fleksible møterom og mingleområde. Samlet kapasitet 40 personer. Alle møterommene har foldevegger som gir god fleksibilitet.

Spisesalen benyttet som selskapslokale. Stor peisstue i tilstøtende rom. Bordsetting for inntil 100 personer.

Området og eiendommen er ideel for større samlinger og events. Her fra et veteranbiltreff i 2016. Nedenfor fra produktlansering.


2016-06-23 23.53.44

St.Hans fest på Dillingøy med over 1.000 besøkende. Anlegget er veldig godt egnet for større arrangmenter, konserter og events.

Eiendommen består av fantastiske UTEOMRÅDER som innbyr til rekreasjon og naturopplevelser.